Bảo hiểm tai nạn giao thông, an toàn trên mọi nẻo đường