[MTrade] Ưu đãi mừng Đại Lễ – Máy giặt giảm giá sốc tới 15%